top of page

הרצאות וסדנאות

התנהלות כלכלית נכונה

כיצד ניתן להגיע לאיזון ולהימנע מהתנהלות כלכלית לקויה הפועלת על פי רגש.

דאגה, פחד וחרדה

דאגה, פחד וחרדה. אנושיים מאוד וחלק בלתי נפרד מחיינו.

ניהול זמן אפקטיבי

הקניית כלים להתמודדות עם שגרת חיים לחוצה.

למרות הכל

סיפור חיי דרך קשיים, מחלות וההתמודדויות לא פשוטות שנדרשתי להן וכיצד בגישה נכונה
התגברתי ולמרות הכל, הצבתי מטרות והצלחתי.

אני מחליט - אני קובע

מרכיב חשוב בדרך אל האושר והוא אוטונומיה בקבלת החלטות מרכזיות בחיינו.

סדנת צחוק

סדנת צחוק משולבת בהרצאה על יתרונותיו של הצחוק בתרומה לבריאות, שחרור ממתחים ולחץ,
תרגילי הרפיה ונשימה וכמה סשנים של צחוק.

כעסים ויחסים

הקשר שבין כעסים המנהלים אותנו לבין מערכות היחסים שלנו עם עצמנו והסביבה.

סדנאות העצמה אישית

סדנאות להעלאת המוטיבציה, שיפור הביטחון העצמי ושיחות אימוניות קבוצתיות.

bottom of page